print

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website is gebruik gemaakt van diverse bronnen en de informatie die door een aantal organisaties is verstrekt. Bij de verwerking van deze informatie is de uiterste zorgvuldigheid betracht. E/MC kan de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing echter niet garanderen. E/MC is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen.

 

© E/MC bv, 2009.